INFORMACE O E-PODATELNĚ

16. března 2006 v 13:18 |  Informace o e-podatelně

Elektronická podatelna OÚ Zálesí

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu.
  • Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Zálesí, Zálesí 27, 671 02 Šumná
Úřední hodiny podatelny: pondělí 8.30 - 14.30 15.00 - 17.00
úterý, středa 9.00 - 15.00
čtvrtek, pátek 9.00 - 14.00
  • Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje zasláním této zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu:
Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byly zařazena a zpracována podatelnou Obecního úřadu Zálesí dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS.
Vaše zpráva je v DK identifikována: xxxx/RRRR
(jméno a příjmení oprávněného pracovníka)
Součástí zprávy o potvrzení je zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu.
Úřad zasílá zprávu o zařazení nejpozději v třetí pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zasílá zprávu na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud výslovně odesílatel nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.
  • Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, rtf, txt, html, xls, pdf, jpg, htm. Akceptovatelný technický nosič disketa 3,5" zformátovaná v souborovém systému FAT a dále CD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
· Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována.
Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení a zprávu o zařazení do zpracování, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.
· Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu
· Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
Jméno/Název (CN) Platnost od Platnost do
Arnošt Kisling 5. 12. 2005 9:14:45 5. 12. 2006 9:14:45
· Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád
- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
- nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno - viz výše.
Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.I.nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.