POVINNÉ INFORMACE

16. března 2006 v 13:17 |  Povinné informace
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu


Obec ZÁLESÍ
2.
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů,
za kterých provozuje svoji činnost

Obec Zálesí vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s §1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění ke dni 24.11. 1990 a dle §4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou
3.

Popis organizační struktury povinného subjektu


Starosta: Kisling Arnošt
Místostarosta: Brenkus Jaroslav
Zastupitelstvo: Fabík Jiří, Mahrová Marie, Neubauerová Marie, Tesař Karel
Úřední hodiny: Po: 8.30 - 17.00 Út ,St: 9.00 - 15.00 Čt, Pá: 9.00 - 14.00
4.
Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail pro elektronický podpis, nebo jiné možné spojení

Sídlo: Zálesí 27
Telefon: 515291584, mobil starosta 724186780
Fax: 515291584
E-mail: obec.zalesi@seznam.cz, e-podatelna: podatelna.zalesi@centrum.cz
5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti


Číslo účtu:
24728-741/0100
6.
Identifikační číslo organizace (IČO)

IČO: 00637661

7.
Daňové a identifikační číslo (DIČ)

DIČ: ------
8.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace


Na úřední desce umístěné: u obecního úřadu
Ve vývěsce: naproti kulturnímu domu
Na obecním úřadě v době: úředních hodin
Internetové stránce: www.zalesi.blog.cz
9.
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Ústně, písemně a nebo pomocí telekomunikačního zařízení na Obecním úřadě
v Zálesí.

10.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

  1. Ústava České republiky
  2. Listina základních práva a svobod
  3. Zákony č. např. 128/2000 Sb. o obcích
11.
Sazebník úhrad za poskytování informací

Mzdové náklady:
Materiálové náklady (kopírování, papír, obálky apod.)
Doručovací náklady:
Ostatní prokazatelné náklady:
12.
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Knihovna, SDH
Zpracoval: Kisling Arnošt
Jméno/funkce: starosta
Datum: 6. 1. 2007
Razítko/podpis:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.