VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

16. března 2006 v 14:15 |  Výroční zprávy
Obec Zálesí vydává v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
VÝROČNÍ ZPRÁVU

o činnosti Obecního úřadu Zálesí v oblasti poskytování informací za rok 2005

1. Počet písemně podaných žádostí o informace
  • V roce 2005 nebyla podaná žádná písemná žádost.
2. Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí
  • V roce 2005 nebylo podáno žádné odvolání.
3. Přezkoumání rozhodnutí soudem
  • V roce 2005 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.
4. Řízení o sankcích za nedodržování zák. č. 106/1999 Sb.
  • V roce 2005 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
V Zálesí dne 31. 1. 2006
Arnošt Kisling
starosta obce
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.