USNESENÍ ČÍSLO 44

28. července 2006 v 10:39
ze schůze Zastupitelstva obce Zálesí, konané dne 26.7.2006 od 19.00 hod. v budově OÚ Zálesí.
Zastupitelstvo po projednání stanoveného programu:
1. Konstatuje:
  • že na začátku jednání byli zvoleni jako ověřovatelé zápisu p. Nečasová a p. Raabová.
2. Schvaluje:
  • šestičlenné ZO v novém volebním období.
Starosta:
Kisling Arnošt
Ověřovatelé zápisu:
Nečasová Dana, Raabová Růžena
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.